O mně

Jsem psycholožka pracující s dětmi i dospělými.

Splňuji kvalifikační a etická kritéria a naplňuji podmínky vzdělávání a supervize České asociace pro psychoterapii (ČAP, http://czap.cz) – V současné chvíli je však moje členství ukončeno z důvodu odchodu na mateřskou dovolenou.

Řídím se etickým kodexem Evropské asociace pro psychoterapii. (EAP, https://www.europsyche.org/quality-standards/eap-guidelines/statement-of-ethical-principles/, https://czap.cz/93-o-nas/zapisy-dokumenty/dokumenty-cap/218-eticky-kodex-cap)

Vzdělání

 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (magisterské studium) – obor psychologie (specializace klinická psychologie)
 • Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (bakalářské studium) – obor cestovní ruch a regionální rozvoj

Výcviky a vybrané další vzdělávání

 • Systematický psychoterapeutický výcvik (INSTEP, 983 h)
 • Kurz kompletní krizové intervence – telefonická, tváří v tvář (Déčko Liberec, z.s., 150 h)
 • Kurz práce s traumatizovaným klientem v sociálních službách (Remedium, 48 h)
 • Kurz psycholog ve zdravotnictví (270 h)
 • Terapie hrou – psychoterapie dětí a dospívajících (Alena Vávrová a Alžběta Michalová)
 • Trauma a traumatická krize (Yvonna Lucká)
 • Psychosomatika (Marie Pečená)
 • Rodinná gestaltterapie (Jan Knopp)
 • Bodyterapie (Květa Palusková)
 • Úvod do PBSP – Pesso-Boyden psychomotorické psychoterapie (Petr Odstrčil)
 • Semináře Dětského krizového centra (Syndrom CAN, Problematika sexuálního zneužívání u dětí, Psychosexuální vývoj dětí, Sebepoškozování, Ztráta blízké osoby, Věrohodnost výpovědi)

Pracovní zkušenosti

 • 2020 – současnost: Psycholožka, terapeutka v Intervenčním centru Praha
 • 2016 – 2020: Psycholožka, terapeutka, krizová interventka v Dětském krizovém centru, z.ú.
 • 2012 – 2016: Psycholožka, konzultantka ve společnosti Takt – pracovní poradenství a konzultace, a.s. (pracovní psychodiagnostika, konzultace)