Podmínky a ceník

Konkrétní podmínky spolupráce probíráme s klienty na prvním setkání, kdy si ujasňujeme vzájemná očekávání a společně formulujeme zakázku. Klienti mají možnost se ptát a ujasnit si, co potřebují, a zda to při společné práci mohou získat. Proto první setkání je nezávazné a nemusí vést k dlouhodobé spolupráci. Je důležité, aby Vám psycholog „sedl“, a abyste se s ním cítili bezpečně. Je naprosto v pořádku toto komunikovat. Je možné, že i já vyhodnotím, že by Vám lépe pomohl jiný psycholog a ráda Vám doporučím jiného kolegu.

Obecně však platí:

 • Je nutné se dopředu objednat (viz kontakt).
 • Jedno sezení zpravidla trvá 50 minut. Doporučuji frekvenci 1x za týden, případně 1x za 14 dní.
 • Počet sezení není předem stanoven a je vždy přizpůsobován potřebám klienta.
 • Cena jednoho sezení je 700 Kč. Platbu je možné provádět v hotovosti i převodem na účet č. 1021714509/6100 vždy na konci sezení.
 • Pokud na setkání nemůžete dorazit, je nutné, abyste jej zrušili alespoň 24 hodin dopředu. Pokud se tak nestane, je nutné, abyste sezení uhradili, i když neproběhlo.
 • Toto platí oboustranně, pokud budu muset zrušit sezení méně, než 24 hodin předem, nabídnu Vám zdarma náhradní termín.

Specifické podmínky při práci s dětmi a dospívajícími:

 • Samotné péči o dítě předchází úvodní konzultace s rodičem (50 minut).
 • S rodiči je průběžně konzultován průběh péče o dítě formou individuálních konzultací s rodičem.
 • Neposkytuji psychologickou diagnostiku nebo vypracování psychologických posudků.
 • V případě zájmu cena vypracování zprávy z péče o dítě pro instituce je 300 Kč. Zdarma mohu poskytnout potvrzení o čerpání psychologických služeb.

Podmínky online psychologické konzultace:

 • Online konzultace jsou možné po dobu trvání nepříznivé epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním covid, tj. od 22. 10. 2020 do odvolání.
 • Online konzultace lze nabídnout dospělým a dospívajícím klientům.
 • Je nutné se dopředu objednat (viz kontakt) a domluvit formu konzultace (možnost Skype, Zoom, Whatsapp).
 • Jedno sezení zpravidla trvá 50 minut. Doporučuji frekvenci 1x za týden, případně 1x za 14 dní.
 • Počet sezení není předem stanoven a je vždy přizpůsobován potřebám klienta.
 • Cena jednoho online sezení je 700 Kč. Platbu je možné provádět převodem na účet č. 1021714509/6100 vždy na konci sezení.
 • Pokud se konzultace nemůžete zúčastnit, je nutné, abyste ji zrušili alespoň 24 hodin dopředu. Pokud se tak nestane, je nutné, abyste sezení uhradili, i když neproběhlo.
 • Toto platí oboustranně, pokud budu muset zrušit sezení méně, než 24 hodin předem, nabídnu Vám zdarma náhradní termín.

Informace pro klienty (GDPR)